សម្រេចក្តីសុបិនរបស់កូនលោកអ្នកក្លាយជាតារាបាល់ទាត់ជាមួយកម្មវិធី AIA-SPURS បាល់ទាត់ដើម្បីសុខភាពកុមារ

កម្មវិធី AIA- SPURS បាល់ទាត់ដើម្បីសុខភាពកុមារ គឺជាកម្មវិធីកីឡាបាល់ទាត់ដែលជួយដុសខាត់ កូនលោកអ្នកសម្រេចក្ដីស្រមៃក្លាយជាតារាបាល់ទាត់នាពេលអនាគត។ 

អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ផ្តល់បទពិសោធន៍បាល់ទាត់តាមក្បូនខ្នាតយ៉ាងជាក់លាក់ដល់កុមារអាយុពី 5 ទៅ 14 ឆ្នាំ រួមមាន វគ្គហ្វឹកហាត់បាល់ទាត់ផ្ទាល់ជាមួយគ្រូបង្វឹកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិមកពីក្រុម Tottenham Hotspur វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងស្រុកបន្ថែម និង សម្រាប់កុមារអាយុ 12 ដល់ 14 ឆ្នាំ នឹងអាចទទួលបានឱកាសពិសេសដើម្បីហ្វឹកហាត់ក្នុងកម្មវិធី AIA - SPURS Elite Football Camp នៅកោះសាមុយ ប្រទេសថៃ ជាមួយគ្រូបង្វឹកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិមកពីក្រុម Tottenham Hotspur រយៈពេលមួយសប្តាហ៍!

សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធី។​ បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួច​ ក្រុមការងារ អេ អាយ​ អេ ខេមបូឌា នឹងអញ្ជើញអ្នកទៅក្នុង​គ្រុបតេឡេក្រាម របស់កម្មវិធី ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង (ម៉ោងធ្វើការ)​។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពី​ កាលបរិច្ឆេទនៃការបើកចុះឈ្មោះ តាមវគ្គហ្វឹកហាត់នីមួយៗ។

ថ្ងៃបរិច្ឆេទ ចុះឈ្មោះ​កម្មវិធី៖ 12 កុម្ភៈ ដល់ 12 មីនា 2024 ។

AIA-Spurs

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាល់ទាត់ជាមួយគ្រូបង្វឹកអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់អន្តរជាតិ SPURS 1

 • ថ្ងៃហ្វឹកហាត់៖ 16 / 17 មីនា 2024
 • អាយុកុមារដែលអាចចូលរួម៖ 5 ដល់ 14 ឆ្នាំ
 • ទីតាំងហ្វឹកហាត់៖ កីឡដ្ឋាន AIA, KMH Park
 • ថ្ងៃបរិច្ឆេទ ចុះឈ្មោះវគ្គនេះ៖ 12 កុម្ភៈ ដល់ 12 មីនា 2024 (ចំនួនមានកំណត់!)

 បិទទទួលចុះឈ្មោះហើយ 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងស្រុក

 • កាលបរិច្ឆេទ៖ មេសា - មិថុនា 2024
 • ម៉ោង៖ 3រសៀល - 5ល្ងាច
 • ទីតាំងហ្វឹកហាត់៖ ទីលានបាល់ទាត់ T - Soccer 
 • ថ្ងៃបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះក្នុងវគ្គនេះ៖ 15 មីនា ដល់ 31 មីនា (ចំនួនមានកំណត់!)

អាយុកុមារដែលអាចចូលរួម & កាលវិភាគហ្វឹកហាត់៖

 • អាយុ  12 ដល់ 14 ឆ្នាំ
  • ខែមេសា 2024៖ ថ្ងៃ 7 & 28
  • ខែឧសភា 2024៖ ថ្ងៃ 12 & 26
  • ខែមិថុនា 2024៖ ថ្ងៃ 16 & 30
 • អាយុ  9 ដល់ 11 ឆ្នាំ
  • ខែមេសា 2024៖ ថ្ងៃ 21
  • ខែឧសភា 2024៖ ថ្ងៃ 5
  • ខែមិថុនា 2024៖ ថ្ងៃ 23
 • អាយុ  5 ដល់ 8 ឆ្នាំ
  • ខែឧសភា 2024៖ ថ្ងៃ 19 

 បិទទទួលចុះឈ្មោះហើយ 

AIA-Spurs
AIA-Spurs

វគ្គជម្រុះ (សម្រាប់អតិថិជនរបស់ អេ អាយ អេ ខេមបូឌា តែប៉ុណ្ណោះ) 

 • ថ្ងៃជម្រុះ៖ ថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា 2024
 • អាយុកុមារដែលអាចចូលរួម៖ 12 ដល់ 14 ឆ្នាំ
 • ទីតាំង៖ កីឡដ្ឋាន AIA, KMH Park 
 • ថ្ងៃបរិច្ឆេទ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងវគ្គនេះ៖ 1 មីនា ដល់ 30 ឧសភា 2024

 បើកទទួលចុះឈ្មោះហើយ 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាល់ទាត់ជាមួយគ្រូបង្វឹកអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់អន្តរជាតិ SPURS 2

 • ថ្ងៃហ្វឹកហាត់៖ ថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដា 2024
 • អាយុកុមារដែលអាចចូលរួម៖ 5 ដល់ 14 ឆ្នាំ
 • ទីតាំងហ្វឹកហាត់៖ កីឡដ្ឋាន AIA, KMH Park
 • ថ្ងៃបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងវគ្គនេះ៖ 1 មិថុនា ដល់ 30 មិថុនា (ចំនួនមានកំណត់!)

 មិនទាន់បើកការចុះឈ្មោះទេ 

AIA-Spurs
AIA-Spurs

វគ្គហ្វឹកហាត់បន្ថែមសម្រាប់កុមារ 24នាក់ដែលបានជ្រើសរើសដោយគ្រូបង្វឹក SPURS

 • អាយុ៖ 12 ដល់ 14 ឆ្នាំ
 • ទីតាំងហ្វឹកហាត់៖ ទីលានបាល់ទាត់ T - Soccer
 • កាលវិភាគហ្វឹកហាត់៖
  • ខែកក្កដា 2024៖ ថ្ងៃ 14 & 28
  • ខែសីហា 2024៖ ថ្ងៃ 4 & 18 

 មិនទាន់បើកការចុះឈ្មោះទេ 

AIA - SPURS ELITE FOOTBALL CAMP (សម្រាប់កុមារ 24នាក់ដែលបានជ្រើសរើសដោយគ្រូបង្វឹកអភិវឌ្ឍន៍បាល់ទាត់អន្តរជាតិ SPURS តែប៉ុណ្ណោះ)

 • កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែកញ្ញា 2024 
 • អាយុកុមារដែលអាចចូលរួម៖ 12 ដល់ 14 ឆ្នាំ
 • ទីតាំងហ្វឹកហាត់៖ កោះសាមុយ ប្រទេសថៃ
AIA-Spurs

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖

អៀប ស៊ីវសាន​ ​(បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ អេ អាយ អេ ខេមបូឌា​)

លេខទូរស័ព្ទ: 099 993 350