សម្រាប់ខែកក្កដានេះ ទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

ជាមួយ AIA 100 ការពារ

ទទួលបានទាំងការការពារ ទទួលបានទាំងកាដូសុខភាពពី អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ការផ្តល់ជូនពិសេសជាកាដូសុខភាព នៅពេលទទួលយកការការពារជាមួយ អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ 31 កក្កដា ឆ្នាំ2024។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានធ្វើការស្នើសុំ និងផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ 31 កក្កដា ឆ្នាំ2024 ហើយស្របទៅតាមទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភដំបូងរបស់លោកអ្នកក្នុងការទទួលបាន​កាដូសុខភាពដូចខាងក្រោម៖
  • កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព $1,000 នៅទីក្រុងបាងកក
  • នាឡិកា Apple Watch Ultra 2
  • ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier 4 lite
  • គូប៉ូងពិនិត្យរកជំងឺមហារីក 60 ដុល្លារ
  • ម៉ាស៊ីនពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម
  • កាបូបកីឡា
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថិជនដែលទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងការពារលើអាយុជីវិត រួមជាមួយនឹង​ផលិតផល AIA 100 ការពារ តែប៉ុណ្ណោះ។
 • កាដូជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 • ក្នុងករណីអតិថិជនសម្រេចចិត្តមិនបន្តការការពារ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ 21 ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ ខេមបូឌា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមមូលនៃថ្លៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានផ្តល់ជូន មុនបង្វិលទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនអតិថិជនវិញ។
 • AIA សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលើ ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ ឬក៏បញ្ឈប់លើការផ្តល់ជូនតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយពុំមានការជូនដំណឹងទុកជាមុននោះទេ។កាដូជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។

មន្ទីរពេទ្យជាដៃគូសហការក្នុងការពិនិត្យរកជំងឺមហារីក

 

ល.រ

មន្ទីរពេទ្យ

ទីតាំង

លេខទំនាក់ទំនង

1

មន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមា ទួលគោក

ភ្នំពេញ

099 667 066

2

មន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមា បឹងកេងកង

ភ្នំពេញ

095 911 811

3

មន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមា ផ្លូវ២០០៤

ភ្នំពេញ

012 662 004

4

មន្ទីរព្យាបាលស្រ្តី និងកុមារដំរី

ភ្នំពេញ

092 377 000

5

មន្ទីរពហុព្យាបាល ឡាយហ្វ៍ឃែរ II

សៀមរាប

011 992 424

6

មន្ទីរពហុព្យាបាល សុវណ្ណ

បាត់ដំបង

090 444 777

7

គ្លីនិក កែវ វណ្ណៈ

កំពង់ចាម

042 941 994

8

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភពក្រុងកំពត

កំពត

092 600 118