“គ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាអាទិភាពទីមួយ។ ប្រហែលនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខុសពីអ្នកដទៃ”។

Bobby Darin

ជីវិតគឺជាដំណើរដ៏វិសេសវិសាលមួយដែលបុគ្គលយើងម្នាក់ៗមានអំរែកលើស្មារៀងៗខ្លួន។

ហើយអំរែកទាំងនោះកើតចេញពីការសន្យាចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនដឹងពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគត ឬសូម្បីតែថ្ងៃស្អែកនោះទេ។

ប្រសិនបើយើងឈឺ តើយើងនឹងបង្កើតបន្ទុកអ្វីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង?

ប្រសិនបើយើងចាកចេញទៅ តើយើងនឹងបន្សល់ទុកបន្ទុកអ្វីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង?

យើងមិនអាចបញ្ឈប់ហេតុអកុសលមិនឲ្យកើតឡើងបាននោះទេ ប៉ុន្តែយើងអាចការពារអ្វីដែលយើងស្រលាញ់បំផុតបានតាមរយៈ ការរៀបចំផែនការដើម្បីការពាររឿងកើតឡើងចៃដន្យ ជាមួយ AIA សុខភាពមួយ ជីវិតមួយ។

ការពារខ្លួនអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់ថ្ងៃនេះ