AIA សម្រាប់ជីវិត

AIA 100 ការពារ

បង្កើនការការពារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាមួយការរៀបចំផែនការឆ្ពោះទៅមុខ

icon health

AIA 100 ការពារ

ដំណោះស្រាយការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ 118 ករណីដំបូងគេនៅកម្ពុជា

អាយុអាចទទួលយកការការពារ៖

30 ថ្ងៃ ដល់ 60 ឆ្នាំ

មនុស្សប្រមាណជាង 41 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លង ដែលក្នុងនោះ 74%  នៃការស្លាប់ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកបង្កពីជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង (ជំងឺបេះដូង និងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល) មហារីក ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ។ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយថា 67.7% នៃការស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បណ្តាលមកពីជំងឺ NCDs ក្នុងឆ្នាំ 2019។

AIA 100 ការពារ បង្កើតឡើងជាពិសេសក្នុងការជួយបង្កើនការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលជាជម្រើសដ៏សក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានគម្រោងដែលផ្តល់ការគិតគូរដ៏វែងឆ្ងាយមួយ។ លោកអ្នកអាចធានាបានថា ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនលើការព្យាបាលយ៉ាងតិចបំផុត ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែលថែទាំអ្នកពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ការជាសះស្បើយឡើងវិញ។

*ទទួលយកការការពារពី អេ អាយ អេ លើផលិតផលធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋានណាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់ជាមួយផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសំខាន់ៗ

ការការពារ និងអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានមានដូចបង្ហាញខាងក្រោម៖

អត្ថប្រយោជន៍ផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម

រហូតដល់ 20% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

អត្ថប្រយោជន៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង

រហូតដល់ 50% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

អត្ថប្រយោជន៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ

រហូតដល់ 100%​ នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

ការទូទាត់សរុបដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម អត្ថប្រយោជន៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង និងអត្ថប្រយោជន៍ដំណាក់កាលចុងក្រោយ គឺមិនលើសពី100%នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ផលិតផល AIA 100 ការពារ។​ អត្ថប្រយោជន៍ការពារគ្រួសារ (អត្ថប្រយោជន៍លើមរណភាព) នឹងត្រូវកាត់បន្ថយលើទំហំនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង នៅពេលផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះត្រូវបានផ្តល់សំណងរួចរាល់។

ផ្តល់ការការពារលើ 10 ក្រុមជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ + 3 ជំងឺបណ្តាលពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម + 15 ជំងឺសម្រាប់កុមារ

រយៈពេលនៃការរង់ចាំ

រយៈពេលនៃការរង់ចាំ សំដៅលើរយៈពេលមួយដែលត្រូវបានកំណត់ជាចំនួននៃថ្ងៃ និងរាប់ចាប់ផ្ដើមពីកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងក្នុងកំឡុងពេលដែលអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ មិនត្រូវបានធានាក្រោមផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ។

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ តម្រូវឱ្យមានរយៈពេលនៃការរង់ចាំ 120 (មួយរយម្ភៃ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិន សម្រាប់ជំងឺបណ្តាលពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង និង 90 (កៅសិប) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិន សម្រាប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬកាលបរិច្ឆេទដែលចូលជាធរមាននៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ ដោយយកកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយគេ។

ក្នុងករណីដែលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ធ្វើការស្នើសុំដើម្បីបន្ថែមទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែម នោះរយៈពេលនៃការរង់ចាំ នឹងអនុវត្តសម្រាប់តែចំនួនដែលកើនឡើង ដោយគិតបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមថ្មីត្រូវបានអនុម័ត។

ការទាមទារសំណង

ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការទាមទារសំណង អ្នកត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទទាមទារសំណង និងផ្តល់ភស្តុតាង ក្នុងកំឡុងពេល 90 ថ្ងៃធ្វើការ ពីការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។ ដើម្បីទាមទារសំណង អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់  AIA+ ឬ ទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារផ្នែកអតិថិជន +855 86 999 242 ឬ តេឡេក្រាមរបស់យើងខ្ញុំ AIACambodia Bot ឬស្វែងរកជំនួយពីទីប្រឹក្សាផែនការជីវិត អេ អាយ អេ។

រាល់ឯកសារ និងភស្តុតាងចាំបាច់ដែលត្រូវដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទម្រង់បែបបទទាមទារសំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន AIA មានដូចជា វិក័យប័ត្រច្បាប់ដើម វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត របាយការណ៍ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងឯកសារវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណី កាលបរិច្ឆេទចូលសម្រាក និងកាលបរិច្ឆេទចេញពីមន្ទីរពេទ្យ គឺជាកាលបរិច្ឆេទតែមួយ នៅលើរបាយការណ៍ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ឬវិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត ត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាច្បាស់លាស់។ រាល់ឯកសារវេជ្ជសាស្រ្តទាំងអស់ ត្រូវតែចេញដោយ ​និងទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានអាជ្ញាបណ្ណស្របច្បាប់លើការផ្ដល់សេវាព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តនៅក្នុងប្រទេស។

អ្នកទាមទារសំណងអាចស្នើសុំសំណង ប្រសិនបើករណីត្រូវទាមទារសំណង និងការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងកំពុងមានសុពលភាព។

ករណីមិនធានាសំខាន់ៗ

 1. ជំងឺ ឬការវះកាត់ណាមួយដែលមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចបានកំណត់ក្នុងតារាងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬ
 2. រោគសញ្ញា ឬអាការៈរោគនៃអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបានកំណត់ថាជា “ជំងឺបណ្តាលពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម” ឬ “ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង” និង “ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ” ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញមុន ឬក្នុងកំឡុងរយៈពេលនៃការរង់ចាំ ឬ
 3. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ពីស្ថានភាពមុនពេលធានារ៉ាប់រងដូចបានកំណត់ ដែលកើតមានមុនកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬកាលបរិច្ឆេទដែលចូលជាធរមាននៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ ដោយយកកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយគេ ឬ
 4. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលតាមគំនិតរបស់ក្រុមហ៊ុន កើតមានដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ពីវត្តមាននៃមេរោគ     អេដស៍ (AIDS ឬ HIV) និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែ ការឆ្លងវីរុសហ៊ីវតាមរយៈការបញ្ចូលឈាម និង ការឆ្លងវីរុសហ៊ីវតាមរយៈការធ្វើការងារ ដូចបានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I - តារាងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្រុមហ៊ុន សូមរក្សាសិទ្ធិ ក្នុងការតម្រូវឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទៅពិនិត្យឈាមរកវីរុសហ៊ីវ ដែលជាលក្ខខណ្ឌដំបូងបង្អស់ក្នុងការទទួលយកការទាមទារសំណងណាមួយ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ៖ 
  • និយមន័យនៃជំងឺអេដស៍ (AIDS) ត្រូវតែជានិយមន័យដែលត្រូវបានប្រើ ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 1987 ឬការកែប្រែណាមួយក្រោយមកទៀត ទៅលើនិយមន័យនោះដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។
  • ការឆ្លងមេរោគនេះ ត្រូវចាត់ទុកថាបានកើតឡើងនៅពេលដែលការពិនិត្យឈាម ឬការពិនិត្យផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយដែលតាមយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុន បង្ហាញថាមានផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ឬអង់ទីករប្រឆាំងមេរោគនេះ ឬ
 5. រាល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ទោះដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺ ឬពិការភាពពីកំណើត ឬដោយមេរោគពីកំណើត ដែលត្រូវបានពិនិត្យ ឬធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញ មុនពេលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានអាយុ 17 (ដប់ប្រាំពីរ) ឆ្នាំ លើកលែងតែអាការៈជំងឺដែលបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬ
 6. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វើឲ្យរបួសខ្លួនឯង ឬ
 7. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹង ឬប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិត ឬ
 8. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ដែលបណ្តាលមកពីស្ថានភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ត ដែលបានកើតមានមុនកាលបរិចេ្ឆទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬកាលបរិច្ឆេទដែលចូលជាធរមាននៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ (ដោយយកកាលបរិច្ឆេទណាមួយចុងក្រោយគេ) ហើយដែលមិនបានបង្ហាញក្នុងពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រង ឬរបាយការណ៍សុខភាព ឬ
 9. ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបង្កឱ្យមានការទាមទារសំណង ទៅលើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដែលបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដោយចេតនារបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវបង់ជូន ឬ
 10. ការបរិច្ចាគផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬ
 11. ចូលរួមក្នុងការបើកបរ ឬជិះ ក្នុងប្រភេទកីឡាប្រណាំងណាមួយ សកម្មភាពក្រោមទឹក ឬសកម្មភាពដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ដូចជាការឡើងភ្នំ ឬចូលរូងភ្នំ ឬការលោតឆ័ត្រយោង ឬការលោតបាងហ្គី ឬ
 12. ការធ្វើដំណើរចូល ការចាកចេញ ការប្រតិបត្តិការ ការផ្តល់សេវា ឬត្រូវបានបញ្ជូនដោយយាន ឬមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស លើកលែងតែក្នុងករណីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងគឺជាអ្នកដំណើរធម្មតា ឬសមាជិកអ្នកបម្រើលើយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ណាមួយ ដែលធ្វើការជាប្រចាំតាមកាលវិភាគនៃអ្នកធ្វើដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងតាមគន្លងផ្លូវអាកាសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស។

សួរព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃ ពីគម្រោងធានារ៉ាប់រង