រដូវភ្ជុំបិណ្ឌជិតមកដល់ហើយ

ទទួលយកការការពារឥឡូវនេះ

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ការផ្តល់ជូនពិសេសក្នុងខែកញ្ញានេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនទទួលយកការការពារថ្មី ស្របទៅតាមទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបាន​រង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
  • ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Z Flip 5 (512GB)
  • ទូរទឹកកក Samsung ចំណុះ 504L
  • JBL Speaker
  • ម៉ាស៊ីនគាបទឹកផ្លែឈើ
  • ចានស្រាក់
  • សាដក
 • ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានធ្វើការស្នើសុំនិងបានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃ 1 ដល់ 30 កញ្ញា 2023។
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះ លើកលែងផលិតផល 2ការពារ5 និង AIA ចម្បង & AIA សម្រាប់សុខភាព
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែការទូទាត់ជាប្រចាំឆមាស និង ប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។
 • រង្វាន់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 • ក្នុងករណីអិតិថិជនសម្រេចចិត្តមិនបន្តការការពារ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ 21 ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ ខេមបូឌា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមមូលនៃថ្លៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានផ្តល់ជូន មុនបង្វិលទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនអតិថិជនវិញ។
 • AIA សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលើ ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ ឬក៏បញ្ឈប់លើការផ្តល់ជូនតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយពុំមានការជូនដំណឹងទុកជាមុននោះទេ។